Behandling

Vid besöket görs en väldigt noggrann undersökning av hela hästen. Jag känner igenom mjukdelar, leder och även rygg och hals. Detta gör jag för att försöka bilda mig en uppfattning om hästens fysiska status. 

Jag tittar på hästens allmänna tillstånd och anatomiska förutsättningar. Sedan specifikt på skador, ömhet, värme i vävnader, stelhet, svaghet, liksidighet.

Precis som på oss människor kan hästens muskler ses som ett typ av varningssystem som talar om ifall belastningen är för stor eller felaktig på något sätt. Undersökningen går ut på att tyda varningssystemet och hitta problemet.

Utvärdering av hästen i rörelse

Detta är en lika viktig del som undersökningen. Din hästs rörelsemönster utvärderas för att se om fynden från undersökningen stämmer överens med hur hästen rör sig, eller om man kan upptäcka rörelsestörningar hos hästen som kan ge ledtrådar om vart problemet ligger.

Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigt att din häst rör sig så liksidigt som möjligt.
Lär dig att verkligen se på din häst, är stegen lika långa, kan hästen röra ryggen lika mycket åt sidorna samt upp och ned, följer bogbladet med i hela steget, rullar bäckenet framåt, bakåt samt upp och ned, lyfts båda haserna lika mycket, är genomtrampet lika, bär den halsen fritt. Lär dig dessutom att lyssna på din häst steg så att takten är jämn och alla hovar sätts i lika hårt. Det är intressant, jag lovar!

» Hästmassage
» Akupunktur
» Kiropraktik
» Stretching
» Rehabtejp/kinesiologitejp
» TENS
» Efterbehandling
» Priser
  
Stallmassage © 2015
Alla rättigheter reserverade »»
Telefon: +46 (0) 70 244 92 81

Foto av Linn Fjellner Photography