Felbelastning

I den bästa av världar är alla hästar alltid på topp, tyvärr ser det inte ut så i verkligheten. Alla som tränar hästar vet att det är bland det svåraste som finns – att hålla belastningen på en lagom nivå.

En frisk muskulatur har en nyckelroll för hästar som tränas, och om belastningen är för stor eller felaktig på något sätt syns detta i muskulaturen, t.ex. oliksidig muskulatur.

Ibland är det musklerna i sig som är problemet till att belastningen blir felaktig.

 Eftersom du inte kan komma ifrån att belasta hästen när du tränar den så är det viktigt att du ser till att belastningen är så gynnsam som möjligt, då kommer din häst att hålla längre och prestera bättre. Det kan vara svårt att se när hästen felbelastar. Ibland behövs ett tränat öga men oftast kan detta kännas av den som tränar hästen, så lyssna på din häst. Det kommer du att tjäna på. Ta hjälp om du tycker det är svårt.

När din häst avlastar en del av kroppen kan det bero på olika orsaker: antingen vill den inte belasta pga. obehag/smärta/nedsatt rörlighet eller så har den blivit ensidigt tränad och förlitat sig på sin starkare sida.

Faran med en häst som felbelastar är att andra delar av kroppen får dra en tyngre del av lasset, i värsta fall med belastningshältor som resultat. Att spruta en överbelastad led är oftast effektivt på kort sikt men på lång sikt är det som att ta en huvudvärkstablett, det tar bort symptomen men inte orsaken. Om du är uppmärksam och lyssnar på din häst behöver det inte gå så långt. Har hästen väl blivit halt pga. felbelastning ska den behandlas av veterinär. Men som hästägare tjänar du på att försöka se hela bilden. Vad beror överbelastningen på?

Hos hästar som felbelastar är musklerna som en karta över problemet. Jag jobbar med att tyda den kartan.

  
Stallmassage © 2015
Alla rättigheter reserverade »»
Telefon: +46 (0) 70 244 92 81

Foto av Linn Fjellner Photography