Kiropraktik

Rörligheten av hästens ryggrad kan bli nedsatt (även kallat låsningar), oftast pga. långvariga muskelspänningar eller felbelastningar. Detta yttrar sig på olika sätt beroende på vart problemet sitter. Kiropraktik används för att normalisera/ återfå nedsatt rörlighet kring hästens ryggrad. Behandlingen kan appliceras på hela hästens ryggrad så länge inga kontraindikationer föreligger.
Karens på tävlingsdag.

Bör inte behandlas

Hästar med neurologiska symptom

Sjukdom, t.ex. feber

Hälta 

Dräktiga ston 

Hästar under medicinering

Unga individer

  
Stallmassage © 2015
Alla rättigheter reserverade »»
Telefon: +46 (0) 70 244 92 81

Foto av Linn Fjellner Photography