TENS

Elektroder fästs på hästens hud som sedan skickar en impuls till underliggande muskulatur att dra ihop sig. TENS och Neuromuskulär elektrisk stimulering verkar smärtstillande och stimulerar blodcirkulationen vilket kan underlätta läkningen av en skada. Kan bl.a. användas i rehabilitering efter skada för att underhålla muskelfunktionen som annars lätt blir nedsatt om hästen t.ex. står på boxvila. Ger mycket bra avslappning.
96 timmars karenstid.

Bör inte behandlas

Hästar med metallinplantat

Sjukdom, t.ex. feber

Hälta

Dräktiga ston

Hästar under medicinering

Unga individer

  
Stallmassage © 2015
Alla rättigheter reserverade »»
Telefon: +46 (0) 70 244 92 81

Foto av Linn Fjellner Photography